รับเรื่องร้องเรียน   รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอบจ.เชียงใหม่


รับเรื่องร้องเรียน   รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอบจ.เชียงใหม่

       จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ