ประเสิฐแลนด์ชอบจัดงานเสียงดังเบสหนักรบกวนมาถึงหอพักนักศึกษา เกินไปไหมยิ่งดึกยิ่งดัง มาทุกปีปีนึงก็

ประเสิฐแลนด์ชอบจัดงานเสียงดังเบสหนักรบกวนมาถึงหอพักนักศึกษา เกินไปไหมยิ่งดึกยิ่งดัง  มาทุกปีปีนึงก็


นักศึกษาคนที่สอง - [แก้ไข]
level : Guest
04/11/2018 - 22:01

 
No. 1 [269.219.206]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าลานประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย) อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้นจึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25 (4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้วทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
29/11/2018 - 14:44

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ