Attach File (.docx)

ไม่น่าเชื่อในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่

น้ำท่วมประจำ เคยร้องเรียนเทศบาลช้างเผือกแต่เขาบอกไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของเขา (น่าเสียใจมาก) หน่วยงานรัฐตอบปฏิืเสธ ไปร้องเทศบาลก็แสนจะยุ้งยากมาก ครับ ไม่รู้จะไปพึ่งใครละ ช่วยจัดการให้ทีรอมาหลายปีละ หรือต้องรอเลือกตั้งใหม่ครับท่าน


พริสร ภัทรสุวิชช์ - [แก้ไข]
level : Guest
25/11/2018 - 23:17

 
No. 1 [298.248.208]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถนนที่มีน้ำขัง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
17/12/2018 - 11:07

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ