ร้านเหล้าเปิดเพลงเสียงดังขายเหล้าตั้งแต่บ่าย

มีร้านอาหารกึ่งบาร์เจ้าของเป็นฝรั่งกับเมียคนไทยได้เปิดร้านในซอยชมจันทร์ ต.ป่าแดด ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและนักศึกษามีหอพักเกือบทั้งซอย แต่ร้านนี้มาเปิดใหม่แต่เปลี่ยนเจ้าของชื่อร้าน ชาชา เปิดเพลงเสียงดังมากขายเหล้าตั้งแต่บ่ายโมงโดยมีรถมอเตอร์ไซต์มาจอดตรงหน้าร้านซึ่งเป็นถนนของซอยทำให้การจราจรยากลำบากมาก และการขายเหล้าตั้งแต่บ่ายโมงซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วและเปิดเพลงดังมากๆๆๆๆ ขอให้มาช่วยจัดการทีนะคะ


อบิเกล - [แก้ไข]
level : Guest
13/01/2019 - 16:40

 
No. 1 [301.251.211]

ได้รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลเป็นประการใดจะแจ้งอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
04/02/2019 - 10:59

 
No. 2 [301.251.212]

ฝ่านนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร้าน Cha Cha Bar chiangmai & restaurant อยู่ในเขตพื้รนที่รับผิดชอบของเทศฐาลตำบลป่าแดดในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลป่าแดดพิจารณาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25(5) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
18/02/2019 - 10:01

 
No. 3 [301.251.214]

ขอเรียนแจ้งว่า เทศบาลตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการออกตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย พบว่าร้านดังกล่าวมี บริษัท เชอรีเลส์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด เป็นเจ้าของกิจการ และได้ดำเนินการมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลขที่ 136/2561 หมดอายุวันที่ 31 ส.ค.62 ในส่วนของข้อร้องเรียนทางเทศบาลตำบลป่าแดดได้แจ้งเตือนให้เจ้าของกิจการลดการเปิดเพลงและลดระดับเสียง เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าของกิจการได้ตกลงยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไขตามที่เทศบาลป่าแดดได้แจ้งเตือน 


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
19/03/2019 - 10:16

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ