ร้าน hei hei นิมมาน 11 เสียงดังมาก ตีสองก็ยังไม่หยุด

 ร้านอาหาร Hei Hei ตั้งอยู่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย11 เปิดเพลงเสียงดัง ร้านมีลูกค้าชาวจีนและคนไทยมานั่งที่ร้าน พูดคุยเสียงดังมาก บ่อยครั้งที่เลยเวลา 24.00 น. ไปแล้ว หรือบางทีประมาณตีสอง ทั้งเพลงทั้งลูกค้าในร้านเสียงดังมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้หน่อยค่ะ


โซนนิมมาน - [แก้ไข]
level : Guest
06/10/2019 - 02:10

 
No. 1 [346.295.286]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้ว และได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใด จะรายงานให้ทราบต่อไป


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
11/10/2019 - 14:23

 
No. 2 [346.295.288]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร้าน  Hei Hei Hot Pot เปิดเพลงและพูดคุยกันเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่ พิจารณาดำเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25(4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้งหนึ่ง


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
21/10/2019 - 10:42

 
No. 3 [346.295.313]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
27/11/2019 - 10:30

 
No. 4 [346.295.392]

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอรายงานความคืบหน้า กรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/04/2020 - 11:49

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ