ร้านหัวปลาหม้อไฟ เฮีย ส. วางโต๊ะเก้าอี้ขวางทางเท้า

ร้านหัวปลาหม้อไฟ เฮีย ส. อยู่บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนมหิดลฝั่งขาออกจากตัวเมือง ได้วางโต๊ะเก้าอี้กีดขวางทางเท้า ทำให้ผู้สัญจรต้องลงไปเดินบนถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขด้วย


zia - [แก้ไข]
level : User
4 Posted
13/10/2019 - 22:58
แก้ไขล่าสุด
13-10-2019 22:59

 
No. 1 [347.296.287]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้ว และได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
21/10/2019 - 10:38

 
No. 2 [347.296.291]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร้านหัวปลาหม้อไฟได้วางโต๊ะเก้าอี้กีดขวางทางเท้าดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้นจึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่พิจราณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจราณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้งหนึ่ง


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
31/10/2019 - 12:10

 
No. 3 [347.296.309]

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า ร้านดังกล่าวมีการตั้งวางโต๊ะเก้าอี้รุกล้ำบนทางเท้าจริง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนให้ร้านดำเนินการเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ออกจากทางเท้า เพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้ใช้สัญจรบนทางเท้าโดยสะดวกและปลอดภัย ซึ่งร้านดังกล่าวให้ความร่วมมือดำเนินการเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ออกจากทางเท้า ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบ มิให้ตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางเท้าสาธารณะในลักษณะเดียวกันนี้อีก


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
19/11/2019 - 15:04

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ