Wind Garden เกสเฮ้าส์ แขกเข้าพักเล่นน้ำ ดื่มสุรา ส่งเสียงดังจนถึงตี 3

Wind Garden เกสเฮ้าส์ เลขที่ 146 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าพักหลายรายส่งเสียงดังโวยวาย พร้อมดื่มสุรามึนเมา กระโดดเล่นสระน้ำเสียงดังหลายครั้งจนถึงตี 3 


akeger - [แก้ไข]
level : Guest
28/10/2019 - 15:18

 
No. 1 [349.298.290]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องแล้ว และได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ป็นไปตามหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
30/10/2019 - 08:48

 
No. 2 [349.298.301]

  ฝ่ายนิติการและการพาณิชยื สำนักปลัดฯ อบจ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า wind garden guesthouse เสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยุ่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาะารณสุข พ.ศ.2535 และสบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25(4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
12/11/2019 - 15:47

 
No. 3 [349.298.317]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 และวันที่ 20 พ.ย. 2562 พบว่าสถานที่ถูกร้องเรียนสภาพปิดประตูล็อคกุญแจ ไม่พบเจ้าของหรือผู้อาศัยแต่อย่างใด ไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ จากการสอบถามบ้านข้างเคียงทราบว่าไม่มีผู้เช่ามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จะติดตามเฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/12/2019 - 10:23

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ