ร้านครัวพยอมเล่นดนตรีส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ร้านอาหารครัวพยอมเปิดใหม่ใกล้ๆธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือมีการเล่นดนตรีสดและเปิดเพลงเสียงดังมากทุกวัน รบกวนการพักอาศัยของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง


ผู้พักอาศัย - [แก้ไข]
level : Guest
05/11/2019 - 12:46

 
No. 1 [352.301.307]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้ว และได้รับมอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
14/11/2019 - 15:30

 
No. 2 [352.301.324]

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวที่ตั้งอยู่เลขที่ 222/26-29 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพทั่วไปได้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและได้มีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ทำบรรยากาศแบบล้านนา สภาพแวดล้อมทำแบบธรรมชาติโดยผู้ประกอบการแจ้งว่า อาจเกิดจากการรับจัดงานสังสรรค์เป็นบางครั้งจนทำให้เกิดเหตุเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ให้คำแนะนำ ดังนี้ 1) ให้มายื่นใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแสดงดนตรี 2)  ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 3)  ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 4)  เพิ่มถังดับเพลิง 5)  หากจัดงานสังสรรค์ควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในเบริเวณใกล้เคียงทราบ


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
17/12/2019 - 15:53

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ