ขอทราบรายละเอียด

ในการใช้บริการจดทะเบียนสมรสที่ อ.ดอยสะเก๊ต ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจดฯแต่ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าพยาน 100 บาท เมื่อขอใบเสร็จ ก็ไม่มีให้ จึงอยากทราบว่า ค่าพยานคือเราต้องเสียใช่ไหมคะ 


ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสมรส - [แก้ไข]
level : Guest
07/11/2019 - 15:24

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ