เสียงดังรบกวน

มีร้านเหล้า เปิดติดกับหอพัก ซึ่งตัวร้านมีโซน outdoor เวลาเปิดเพลงหรือเล่นดนตรี จะมีเสียงดังมาก ปิดกระจกห้องแล้วยังได้ยินชัดเจน ออกไปด้านนอก ก็มีกลิ่นบุหรี่แรง ซึ่งรบกวนมากตอนดึก

ร้าน เลอเนิร์ฟ หลังตึก CM เชียงใหม่ ช่วยเข้ามาจัดการหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ด่วนด้วยคะ ทนมานานมาก


ผู้เดือดร้อน - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
03/12/2019 - 20:48
แก้ไขล่าสุด
03-12-2019 20:53
03-12-2019 20:53
03-12-2019 20:55
03-12-2019 20:56

 
No. 1 [357.306.315]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
04/12/2019 - 08:25

 
No. 2 [357.306.346]

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นร้านจำหน่ายสุราอาหาร มีการแสดงดนตรีชื่อร้าน "เลอ เนิร์ฟ" เลขที่ 9 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และได้มอบหมายให้แขวงศรีวิชัยติดตามควบคุมสถานประกอบการดังกล่าวด้วยแล้ว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
17/01/2020 - 09:23

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ