เสียงดังรบกวนไม่ไหวแล้วค่ะ อดทนมาหลายปีแล้วค่ะ

ไม่ไหวแล้วค่ะ ร้านบางขวางเชียงใหม่ เสียงดังรบกวนชาวบ้านมาก เปิดเพลงดังเกินไปมากๆ อยู่ในนหมู่บ้านยังได้ยิน ร้านอยู่ใกล้หมู่บ้านและหอพักเกิน300ม. เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน หน้าหนาวแล้ว จ่ะให้มาอดทนปิดหน้าต่างเปิดแอร์นอนเหมือนหน้าร้อนได้อย่างไร อดทนมาหลายปีแล้ว นับวันๆยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์จ่ะหนักที่สุด ผู้สูงวัย หรือคนที่บ้านนอนกันไม่ได้เลย เหมือนมีส่วนร่วมในงานตลอดเวลา 


ผู้หวังดีตัวแทนชุมชน - [แก้ไข]
level : Guest
08/12/2019 - 19:14

 
No. 1 [358.307.316]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/12/2019 - 10:18

 
No. 2 [358.307.408]

เทศบาลตำบลสุเทพแจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ประกอบการ "ร้านบางขวาง Café" ควบคุมป้องกันไม่ให้เสียงดังจนรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานประกอบกิจการหยุดดำเนินการชั่วคราว ตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
26/05/2020 - 12:35

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ