ข้างบ้านเสียงดังรบกวน

แจ้งตำรวจไปแล้วค่ะ แต่ตำรวจไม่มาดูเลยค่ะ ยังคงเสียงดังอย่างต่อเนื่อง คุยกันก็ตะโกนโหวกเหวกเสียงดัง บางวันก็เมากลับมาดึกดื่น เสียงดังมากกกกกกกกก ตี2-3 ไม่ได้นอนเลยค่ะ 

ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า ซอย13 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน


Supattra - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
25/12/2019 - 15:50
แก้ไขล่าสุด
25-12-2019 15:52

 
No. 1 [371.320.335]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
26/12/2019 - 13:23

 
No. 2 [371.320.373]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
13/02/2020 - 16:02

 
No. 3 [371.320.381]

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่แจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โดยได้ตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวพร้อมเรียกเจ้าของบ้านผู้ให้เช่าและผู้เช่าบ้านรวมถึงผู้ร้องเรียน เพื่ออธิบายข้อกฎหมาย และได้กำชับให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย และกฎระเบียบของชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจ และทำข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้น  


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/03/2020 - 09:02

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ