ร้านเหล้าในเขตชุมชนเปิดเพลงรบกวน

เรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นางสาวกรวิกา นำชัย - [แก้ไข]
level : User
2 Posted
26/12/2019 - 01:14

 
No. 1 [372.321.334]

ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ จึงขอให้ผู้ร้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
26/12/2019 - 10:05

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ