คาราโอเกะเสียงดัง

คาราโอะเกะหน้าป่าช้าสันกู่เหล็ก เสียงดีงรบกวนน่ารำคานมากจ้า เเถมร้องเสียง***มากค่ะ


คนจะอ่านหนังสือ - [แก้ไข]
level : Guest
04/01/2020 - 23:52

 
No. 1 [375.324.338]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
06/01/2020 - 09:12

 
No. 2 [375.324.365]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
05/02/2020 - 15:07

 
No. 3 [375.324.368]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่าสถานที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวชื่อ ร้านโมเมย์คาราโอเกะ ตั้งอยู่เลขที่ 70/2 ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้เป็นสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารจากเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรีฯ ซึ่งผู้ประกอบการหยุดกิจการตู้คาราโอเกะไปก่อน เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตและมอบหมายให้งานสุขาภิบาล แขวงกาวิละ ควบคุมสถานประกอบการดังกล่าวด้วยแล้ว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
13/02/2020 - 14:03

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ