คาราโอเกะเสียงดัง

คาราโอะเกะหน้าป่าช้าสันกู่เหล็ก เสียงดีงรบกวนน่ารำคานมากจ้า เเถมร้องเสียง***มากค่ะ


คนจะอ่านหนังสือ - [แก้ไข]
level : Guest
04/01/2020 - 23:52

 
No. 1 [375.324.338]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
06/01/2020 - 09:12

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ