เปิดเพลงเสียงดัง

อินฟินิตี้เปิดเกินเวลา ส่งเสียงดังรบกวน แจ้งมาหลายครั้งแล้วครับ 


แจ้งหลายครั้งแล้ว - [แก้ไข]
level : Guest
15/01/2020 - 02:02

 
No. 1 [380.329.345]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
16/01/2020 - 12:48

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ