ร้าน My Mind restaurant ในซอยชมจันทร์ ป่าแดด มีการแสดงดนตรีสด และเปิดเพลงเสียงดังมาก

ร้าน My Mind restaurant ในซอยชมจันทร์ ป่าแดด มีการแสดงดนตรีสด และเปิดเพลงเสียงดังมาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 19.00 เป็นต้นไป ซึ่งร้านดังกล่าวเป็นร้านแบบเปิดโล่งไม่มีห้องเก็บเสียงตามสุขลักษณะ อีกทั้งยังมีการจอดรถบริเวณถนนขวางทางจราจร


ผู้เดือดร้อน - [แก้ไข]
level : Guest
17/01/2020 - 22:00

 
No. 1 [381.330.347]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/01/2020 - 10:12

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ