เสียงดังรบกวน

หมู่บ้านท่าต้นกวาว สารภี มีงานเลี้ยงเสียงดังมาก เสียงดังเกินเวลา23.00น. เป็นงานเลี้ยงวันเกิด รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยคะ ยิ่งดึกยิ่งเสียงดัง 


Supernan - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
19/01/2020 - 00:56

 
No. 1 [382.331.351]

เรื่องที่ร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อห้ามปรามการส่งเสียงดังรบกวนดังกล่าวได้


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/01/2020 - 13:08

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ