เสียงดนตรีผับดังเกิน หางดง

มีร้านมาเปิดตรงที่ว่างหน้าหมู่บ้านกุลพันธ์9 เสียงดังรบกวน ทำเป็นโซนโต้รุ่ง เหมือนจัดแสดงคอนเสริตย่อมๆ แสงสีเสียงมีหมด รบกวนเข้าตรวจสอบค่ะว่าทำไมเปิดดังมาก ขนาดบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามลึกพอควรยังได้ยินเสียงดนตรี เล่นตั้งแต่เย็นถึงเที่ยงคืนค่ะ 


ฟีโอน่า - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
19/01/2020 - 23:33

 
No. 1 [383.332.348]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/01/2020 - 10:13

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ