ร้านเหล้าตรงตลาดโต้รุ่งหน้ากุลพันธ์ 9หางดง จัดงาน เพลงเสียงดังมากขนาดอยู่ไกล

เที่ยงคืนแล้วดนตรียังดังไม่หยุดเลยค่ะ


T - [แก้ไข]
level : Guest
19/01/2020 - 23:56

 
No. 1 [384.333.350]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/01/2020 - 10:14

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ