เสียงดัง เปิดเกินเวลา

อินฟินิตี้ เปิดเกินเวลา เสียงดังรบกวนการพักผ่อนครับ


แจ้งหลายครั้งแล้ว - [แก้ไข]
level : Guest
22/01/2020 - 02:28

 
No. 1 [385.334.352]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
22/01/2020 - 13:51

 
No. 2 [385.334.360]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
05/02/2020 - 15:00

 
No. 3 [385.334.369]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวแล้ว พบว่าสถานประกอบการดังกล่าว เป็นสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารและมีการแสดงดนตรีชื่อร้าน Infinity (อินฟินิตี้) ตั้งอยู่เลขที่ 77/2 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีบริการ 2 ส่วน คือ ส่วนเปิดโล่ง และห้องแสดงดนตรี ด้านในมีประตูป้องกันเสียง 2 ชั้น สถานประกอบการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรีฯ แล้วและแขวงศรีวิชัยได้ควบคุมดูแลสถานประกอบการดังกล่าวเพื่อป้องกันเหตุรำคาญด้วยแล้ว อนึ่ง จากการร้องเรียนแจ้งว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานประกอบการเปิดเกินเวลา เข้าข่ายสถานประกอบการคล้ายสถานบริการซึ่งเป็นอำนาจการตรวจสอบของฝ่ายปกครอง เห็นควรประสานแจ้งอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
13/02/2020 - 14:10

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ