ร้านเหล้า ซอย ถ.ศิริธร เปิดเพลงเสียงดีงในที่ชุมชม รบกวนที่พักอาศัย

เนื่องด้วย ทางเรามีเรื่่องจะขอร้องให้ทางร้าน NEUF CAFE- BAR -RESTAURANT ( เนิร์ฟ เชียงใหม่ ) ได้ทำการเปิดเสียงเพลงดัง รบกวนเวลาพักผ่อน ในช่วงเวลา ราวประมาณ ตี1 - ตี 2 จึงทำให้ทางเราไม่ได้พักผ่อน ทางเราไม่ทราบว่าจะแจ้งส่วนงานไหนมาดูแลได้บ้าง ที่จะช่วยให้ทางร้านได้สงบและเห็นใจเราด้วย เพราะทางเราต้องตื่นไปทำงานเช้า ต้องการพักผ่อน ยังไงรบกวนช่วยมาดูแลด้วยนะ 
    ขอบคุณ


คนทำงานกลางวันต้องการพักผ่อน - [แก้ไข]
level : Guest
10/02/2020 - 11:53

 
No. 1 [389.338.367]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
11/02/2020 - 09:47

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ