ร้องทุกข์ ลานประเสิร์ฐแลน งานช้างจัดบ่อย

งานช้างมาจัดบ่อยมาก และชอบวอมเสียงตอนเช้า เสียงดังรบกวนระแวกใกล้เคียงมากๆ ขณะนี้เวลา 09.45 ก็เริ่มเสียงดีงแล้วในขณะที่งานมีตอนค่ำ .ก่อความรบกวนเป็นอย่างมาก และงานช้างจัดบ่อยมาก น่ารำคาน ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ 


ผู้เดือดร้อน - [แก้ไข]
level : Guest
22/02/2020 - 09:46

 
No. 1 [395.343.378]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
24/02/2020 - 08:51

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ