ร้องเรียนความเป็นธรรม

ขอเรียนท่านนายอำเภอเมืองจังหวังเชียงใหม่เข้าตรวจสอบใบอนุญาตตาม ภรบ.โรงแรม 2551สถานประกอบการโรงแรม ชื่อ Smith Residence ตั้งอยู่ที่ถนน นันทาราม 


- [แก้ไข]
level : Guest
25/02/2020 - 18:41

 
No. 1 [396.344.379]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
26/02/2020 - 16:21

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ