เผาในที่โล่งแจ้ง

จ.เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 แต่ที่ อ.อมก๋อย วันนี้วันที่ 20 มีนาคม ยังมีการเผาในที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน ติดต่อกันมาเกิน 1 สัปดาห์ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งจากท้องถิ่น หรือฝ่ายปกครอง เข้าไปควบคุม แบบนี้ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และที่บอกว่าห้ามเผาเด็ดขาด ทำไมไม่มีการจับกุมผู้ทำผิดมาลงโทษ ถ้าไม่ได้รับคำตอบที่ดีพอ เรื่องนี้คงต้องถึงกระทรวงมหาดไทยแน่ๆ


คนอมก๋อย - [แก้ไข]
level : Guest
20/03/2020 - 16:18

 
No. 1 [399.347.385]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
24/03/2020 - 10:49

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ