ตรวจสอบฉี่พนักงานขับรถ

ฝากร้องเรียนให้ตรวจฉี่พนักงานจักรกลหนักของคุณด้วย ทำงานแบบนี้แล้วเสพยาบ้ามันไม่ดีนะพ่วงด้วยเรื่องชู้สาว ผิดศีลธรรมลูกเมียรับไม่ได้ค่ะ


56758 - [แก้ไข]
level : Guest
24/03/2020 - 17:21

 
No. 1 [400.348.389]

ผู้ร้องเรียนจะต้องชี้เบาะแสโดยระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียนมา ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือว่ามีพยานหลักฐานใดบ้าง เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุก็ได้ ฯลฯ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาเชิญมาให้ถ้อยคำ ซักถาม หาข้อเท็จจริงต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
31/03/2020 - 12:13

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ