สอบถามครับ. ทาง อบจ. มีแผนจะเรียกคนที่เคยสอบและขึ้นบัญชีไว้เข้าทำงานอีกมั้ยครับ

สอบถามครับ. ทาง อบจ. มีแผนจะเรียกคนที่เคยสอบและขึ้นบัญชีไว้เข้าทำงานอีกมั้ยครับ


wolfpack - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
03/04/2020 - 08:37

 
No. 1 [401.349.391]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับในประกาศการสอบคัดเลือก หากมีตำแหน่งว่าง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/04/2020 - 11:45

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ