การก่อสร้างส่งเสียงดังรบกวน

บริเวณซอยข้างเซเว่น หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน้าชัยสิทธิ์อพาร์ทเมนท์ มีการก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะในวันหยุด ซึ่งเริ่มก่อสร้างกันตั้งแต่เช้า ซึ่งส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยโดยรอบ  เห็นมีตัวอย่างบางเขตก็ให้เริ่มก่อสร้างวันหยุดหลัง 10.00 น. และไม่ให้ก่อสร้างวันอาทิตย์ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ


Noise - [แก้ไข]
level : Guest
05/04/2020 - 10:18

 
No. 1 [402.350.390]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/04/2020 - 09:14

 
No. 2 [402.350.407]

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
26/05/2020 - 12:04

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ