ข้างที่อาศัยเปิดเพลงเสียงดังตั้งเเต่เช้าจรดหนึ่งทุ่มแทบทุกวัน สันทราย สันพระเนตร เชียงใหม่

ใกล้ที่อาศัยมีบ้านหลังหนึ่งส่งเสียงดังมาตลอดหลายปีด้วยการเปิดเพลงเสียงดัง เคยบอกกำนัลแล้ว ต้องบอกอีกหรือคะ? หลายวันนี้ต้องทำงานจากที่บ้านทั้งๆ ที่มีเสียงรบกวน ไม่มีสมาธิ ดิฉันต้องแจ้งตำรวจมั้ยคะ? รบกวนช่วยด้วยค่ะ ทั้งเสียงเบสเสียงเพลง ดังมากๆ ม.5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ. เขียงใหม่ค่ะ (เป็นบริเวณที่ใกล้กับสนามฟุตบอล ไม่แน่ใจบ้านเลขที่ที่เสียงดังจริงๆ ค่ะ ขออนุญาตแก้ไขนะคะ)


Popppp - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
17/04/2020 - 10:00
แก้ไขล่าสุด
17-04-2020 10:11
18-05-2020 14:11

 
No. 1 [403.351.397]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/04/2020 - 10:50

 
No. 2 [403.351.398]

เรื่องที่ร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อห้ามปรามการส่งเสียงดังรบกวนดังกล่าวได้


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/04/2020 - 11:06

 
No. 3 [403.351.399]

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งให้ผู้ร้องเข้าไปติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่ เทศบาลตำบลสันพระเนตร (กองสาธารณสุข) เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากกรณีเหตุรำคาญจากเสียงจะต้องมีการตรวจสอบวัดระดับความดังของเสียงจากบ้านของผู้ร้องเรียนโดยตรง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
20/04/2020 - 14:54

 
No. 4 [403.351.411]

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าสถานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากแต่เป็นความชอบส่วนตัวในการเปิดเพลงในขณะทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนและเป็นปัญหาจนเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งในเบื้องต้นเทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้แนะนำให้เจ้าของบ้านควบคุมการใช้เครื่องเสียงไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง กรณีหากผู้ร้องเรียนยังได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังกล่าว สามารถแจ้งเทศบาลตำบลสันพระเนตรเพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดระดับเสียงต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
29/05/2020 - 17:25
แก้ไขล่าสุด
11-06-2020 17:28

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ