การเผาขยะต่างๆ เผาที่นา ส่งกลิ่นรบกวนมาก

บ้านต้นขาม หมู่ที่ห้า ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


Loveyou3000 - [แก้ไข]
level : Guest
22/05/2020 - 21:34

 
No. 1 [406.354.409]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
28/05/2020 - 16:24

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ