หมาเห่าเสียงดังมากเลย

สวัสดีค่ะจะทำยังไงเห่าตลอดเลยเราก็บอกอะไรไปแล้วเจ้าของก็ไม่พอใจมาด่ากลับไม่สนว่าหมาตัวเองเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นเขา ต้องโทรแจ้งอะไรไหมค่ะ


MONo29 - [แก้ไข]
level : Guest
08/06/2020 - 16:25

 
No. 1 [407.355.412]

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งให้ผู้ร้องเข้าไปติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่ เทศบาล, อบต. ในเขตพื้นที่ เพื่อขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
09/06/2020 - 16:18

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ