ร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดัง

ร้านชื่อ weave artisan society ตั้งอยู่ เลขที่12/8 ซอย 3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีการเล่นดนตรีสด และหรือเปิดเพลงเสียงดัง จนถึงเที่ยงคืนซึ่งทางร้านอยู่ติดกับหอพักห่างไม่เกินหนึ่งเมตร ห่างจากวัดไม่เกินร้อยเมตร อยากทราบด้วยว่าทางร้านจดทะเบียนในรูปแบบไหน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือสถานบันเทิง


เกียรติศักดิ์ - [แก้ไข]
level : Guest
17/08/2020 - 22:19

 
No. 1 [425.373.432]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
18/08/2020 - 09:05
แก้ไขล่าสุด
02-09-2020 14:01

 
No. 2 [425.373.441]

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
10/09/2020 - 17:46

 
No. 3 [425.373.442]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผลการตรวจสอบพบเครื่องขยายเสียง และลำโพง จำนวน 5 ตัว จากการสอบถามทราบว่ามีการแสดงดนตรีสดเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เวลา 20.30-22.00 น. ด้วยกีตาร์โปร่ง 1 ตัว โดยเริ่มทำการแสดงดนตรีเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นมา และผู้ประกอบกาารไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแสดงดนตรีฯ แก่เจ้าพนักงานได้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำไม่ให้ทำการแสดงดนตรีจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต และหากประสงค์จะประกอบกิจการ ประเภทการแสดงดนตรีฯ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำแนะนำดังกล่าวนี้


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
17/09/2020 - 16:32

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ