เสียงดังรบกวนมาก

ร้านแจ๊ส คาเฟ่ ถนนช้างคลาน  เสียงเพลงของร้านดังมากค่ะ รบกวนเวลาพักผ่อนของคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อยากให้ทางร้านแก้ไข จัดโซนเก็บเสียงไม่รบกวนคนอื่นเวลาพักผ่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ


ธัญญ่า - [แก้ไข]
level : Guest
03/09/2020 - 22:59

 
No. 1 [430.378.440]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
08/09/2020 - 09:15

 
No. 2 [430.378.456]

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
29/09/2020 - 16:32

 
No. 3 [430.378.464]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการสามารถแสดงหนังสือรับรองการแจังจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารแก่พนักงานได้ ภายในร้านพบลำโพงขนาดใหญ่ จำนวน 4 ตัว เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ลดระดับเสียงลงไม่ให้ดังเกินไป โดยปรับทิศทางลำโพงให้หันเข้ามาในร้าน และให้ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมไม่สร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำแนะนำดังกล่าวนี้


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
14/10/2020 - 17:30

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ