ถนนทางเข้าบ้านถวาย

ถนนทางเข้าบ้านถวาย อำเภอหางดง ได้มีการลาดยางทับผิวถนนเดิม ทำให้พื้นถนนสูงขึ้นจากเดิมมาก อาจทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ โดยเฉพาะการขึ้นลงจากไหล่ทาง 


พิรพร - [แก้ไข]
level : Guest
16/09/2020 - 11:07

 
No. 1 [431.379.444]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
19/09/2020 - 16:46

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ