ผู้รับเหมาสร้างถนนติดตั้งป้ายบังทางเข้าออกบ้าน

ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน สายป่าไผ่-ร้องก่องข้าว ติดป้ายบังทางเข้าออกบ้านของชาวบ้าน ทำให้มองไม่เห็นรถทางขวามือ เกรงจะเกิดอันตราย..


ชาวบ้านบวกค้าง - [แก้ไข]
level : Guest
15/06/2021 - 14:48

 
No. 1 [558.504.643]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจองท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
15/06/2021 - 16:49

 
No. 2 [558.504.644]

ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว แต่เนื่องจากข้อมูลของท่านไม่เพียงพอ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอรายละเอียดข้อมูลพิกัดและสถานที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมกรณีร้องเรียนดังกล่าว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
16/06/2021 - 13:40

 
No. 3 [558.504.654]

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และได้ประสานให้ผู้รับจ้างดำเนินการย้ายป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
08/07/2021 - 16:15

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ