ร้องเรียนเปิดเพลงเสียงดังทังกลางคืนและกลางวัน

 บ้านที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังตั้ง อยู่ในซอยหลังโรงฆ่าสัตว์เชียงใหม่ แถวโรงพายาบาลแม่และเด็ก  บ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่ง ชอบเปิดเพลงเสียงดังทั้งการคืน และกลางวัน รบกวนผู้อื่น  รบกวนช่วยตรวจสอบ ด้วย  เพราะมีคนแก่และคนพิการ อาศัยอยู่บ้านข้างเคียง ครับ


ผู้ที่หวังดี ต่อชาวบ้าน - [แก้ไข]
level : Guest
05/07/2021 - 20:13

 
No. 1 [564.510.652]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
06/07/2021 - 13:53

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ