ตรวจสอบต่างด้าว

ต่างด้าวเขาพักอาศัยในหอพักในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตกเย็นตั้งวงเดินเพ่นพ่านหน้ากากอนาภัยไม่สวมช่วยมาตรวจสอบที หอพักบ้านเช้าติดกับพระพิฆเนศ ซอย 9/2 พระพิฆเนศ หมู่1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ตรวจสอบต่างด้าว - [แก้ไข]
level : Guest
09/07/2021 - 19:23

 
No. 1 [565.511.655]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
11/07/2021 - 11:10

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ