• era1

  • 22022561

  • Untitled

  •  2982017-01

  • 9 01

Chiang Mai PAO

กิจกรรมของหน่วยงาน22 ก.พ. 61

13 resize resize
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

21 ก.พ. 61

13 resize resize
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู รุ่นที่ 12

21 ก.พ. 61

DSC 0719 resize resize
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
อำเภอสันทราย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

20 ก.พ. 61

4 resize resize
แถลงข่าวเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์16 ก.พ. 61 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

15 ก.พ. 61 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบได้กับตำแหน่งบริหาร โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้ขอรับโอนจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

13 ก.พ. 61 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และแบบคาขอรับการสนับสนุนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้า: กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

VDO อบจ.เชียงใหม่23 ก.ย. 60

22 ก.ย. 60

1 ส.ค. 60

ข่าวแวดวงสมาชิก อบจ.เชียงใหม่22 ก.พ. 61

นายประทีป  ลิโก สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

15 ก.พ. 61

นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

29 ม.ค. 61

นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ” ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นโยบายนายก อบจ.
งานบริการข้อมูลข่าวสาร สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
ระบบรายงานการบริจาค
wheritage
craft and folk art city
Chiangmaiheritagecmpaokm
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
1 01
cminfo
laws
edubanner


laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
การบริการรถดูดโคลน

ระบบลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

qr code องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ราคาทองคำ


ราคาน้ำมัน


ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
คำเมือง :ก๋ะหลัด
คำแปล ก. ปิด ขัง เสียบขัดไว้ให้อยู่ ไม้กะหลัดคือ ไม้แหลมสำหรับกลัดกระทงใบตอง


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้429
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2876
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5915
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา25903
mod_vvisit_counterเดือนนี้101779
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา131039
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด3439448