ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิคเซ็นเตอร์โครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน เข้าร่วมการทัศนศึกษาฯ เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจะได้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
 
แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว 23 พ.ย. 52” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิวุฑฒิรักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดกับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
 
การประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center)

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม เกิดการประสานความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อการแก้ปัญหา ที่เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดนก เป็นต้น
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

 
บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ได้มีส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและขอความร่วมมือจาก อปท. ในการทำแผนงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1954
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2610
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1954
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา25256
mod_vvisit_counterเดือนนี้100428
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา131039
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด3438097