นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution” หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ฯ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะช่วยกันแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้น ภายในงานมีการแจกต้นรวงผึ้ง ให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ การออกบูธให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชุดรีไซเคิลและการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th