นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019”
“Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว“Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019” ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสนามกอล์ฟชียงใหม่ ไฮแลนด์กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2019” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการสาธิตการแสดงสินค้าด้านสุขภาพ (Thai Spa) และนิทรรศการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (เครื่องเงินและผ้าทอ) เพื่อเผยแพร่ศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในเวทีระดับโลกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย จำนวน 97 หน่วยงาน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 ประเทศ ร่วมสำรวจสินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว และเครื่องอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th