นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โร
จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นและใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ให้แก่ สถานประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 36 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ได้ทราบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และผลิตภัณฑ์น้ำมันการควบคุมคุณภาพ และวิกฤตพลังงานไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th