นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในงานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พิธีทางศาสนาและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2562 ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th