นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage




แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 โ
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 โ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เฝ้าชมความสวยงามของขบวนรถบุปผาชาติ ทั้งสองฝั่งถนน

สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่มีมากมาย เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ได้ชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th