นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชนเป็นวันสุดท้าย
ภาพบรรยากาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันสุดท้าย
โดยได้ดำเนินการแจกอาหารและน้ำตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยประชาชนที่มารับอาหารและน้ำได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างตามที่กำหนด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รับบัตรคิว นั่งรอบริเวณที่จัดไว้ให้ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมา ณ ที่นี้ ที่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน หากมีกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
จากใจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานทุกคน

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th