นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดบริการ "ตู้ปันสุข"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดบริการ "ตู้ปันสุข" ช่วยเหลือแบ่งปันพี่น้องประชาชนยามที่กำลังเจอวิกฤต โควิด-19 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมารับข้าวของจากตู้ปันสุข และเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมแบ่งปันน้ำใจกันได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ค. 63 เวลา 09.00-16.30 น.

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th