นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
วันนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งนำโดยนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส เข้าศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th