นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564
การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในประเด็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋” เพื่อเป็นสืบทอด อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 - 18 เมษายน 2564 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมและนำเสนอวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดศิลปะนาฏยมวยไทย การประกวดตีกลองพื้นบ้าน และจัดนิทรรศการการสาธิตจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาในอดีต นำเสนอภาพลักษณ์ด้านอาหารพื้นบ้าน งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สืบฮีต สานฮอย ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th