นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามงานนโยบายผลการดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือในหัวข้อราชการ ผลการปฏิบัติราชการจากทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Conference ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th