นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ไทย-จีน
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ไทย-จีน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจ ไทย-จีน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนระหว่างไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนธุรกิจเชียงใหม่ ลำพูน ปี 2565 รวมถึงแผนพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th