นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วางพานพุ่มสักการะพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2564
วางพานพุ่มสักการะพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มสักการะพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2564 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ทั้งนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการ 124 ปี พระประวัติพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 จัดแสดง ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th